Proizvodi - Osovina sa Kolo Turbine

Turbinsko kolo ( Osovina sa Kolo Turbine ) koristi se da pomogne pretvaranju energije  izduvnih gasova motora u kinetičku energiju, koja se zatim koristi za pogon kompresorskog kola. Pošto turbinska kola stvaraju puno toplote kada se koriste, obično se proizvode od izdržljivih, lakih i na toplotu otpornih legura.

TW-D2TP-1155
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1156
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1157
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1158
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1159
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1160
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1161
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1162
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1163
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0064 Turbine Wheel | Osovina | 704136-0002, 704136-0003, 703325-0001
Exducer Diametar - A (mm) 42.7
Inducer Diametar - B (mm) 50.4
Tip Height - C (mm) 8.42
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0070 Turbine Wheel | Osovina | 789016-0001, 789016-0002, 780708-0003
Exducer Diametar - A (mm) 29.2
Inducer Diametar - B (mm) 35.6
Tip Height - C (mm) 6.98
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm) 33.15
TW-D2TP-0086 Turbine Wheel | Osovina | 783248-0003, 783248-0004, 452308-0012,  452308-0013, 45
Exducer Diametar - A (mm) 35.8
Inducer Diametar - B (mm) 39
Tip Height - C (mm) 8.04
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0140 Turbine Wheel | Osovina | 729853-0001, 729853-0003, 724496-0004,  724496-0003, 72
Exducer Diametar - A (mm) 38
Inducer Diametar - B (mm) 43
Tip Height - C (mm) 6.15
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0142 Turbine Wheel | Osovina | 767933-0008, 767933-0015
Exducer Diametar - A (mm) 38
Inducer Diametar - B (mm) 43
Tip Height - C (mm) 7.43
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0145 Turbine Wheel | Osovina | 765015-0001, 765015-0002, 765314-0003,  765314-0004, 76
Exducer Diametar - A (mm) 39.45
Inducer Diametar - B (mm) 43
Tip Height - C (mm) 9.05
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)