Proizvodi - Kućište Turbine

Kućište turbine je kućište koje pokriva turbinu. Kućište turbine koristi se za prikupljanje izduvnih gasova iz motora, pre nego što ih usmeri u turbinsko kolo, tako da se može okretati. Kućište turbine jedan je od najvažnijih dijelova turbo-punjača, koji određuje kako će se turbo ponašatii. Kućišta turbine izrađena su od livenog gvožđa otpornog na visoke temperature. Kao i kućište kompresora, ima "vir", spiralni dizajn kako bi se povećala brzina izduvnih gasova koji prolaze kroz njega.