Proizvodi - Osovina sa Kolo Turbine

Turbinsko kolo ( Osovina sa Kolo Turbine ) koristi se da pomogne pretvaranju energije  izduvnih gasova motora u kinetičku energiju, koja se zatim koristi za pogon kompresorskog kola. Pošto turbinska kola stvaraju puno toplote kada se koriste, obično se proizvode od izdržljivih, lakih i na toplotu otpornih legura.

TW-D2TP-1078
Exducer Diametar - A (mm) 37.85
Inducer Diametar - B (mm) 42.5
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1079
Exducer Diametar - A (mm) 31.5
Inducer Diametar - B (mm) 37.5
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1080
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-1081
Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0064 Osovina Turbine | 704136-0002, 704136-0003, 703325-0001
Exducer Diametar - A (mm) 42.7
Inducer Diametar - B (mm) 50.4
Tip Height - C (mm) 8.42
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0070 Osovina Turbine | 789016-0001, 789016-0002, 780708-0003
Exducer Diametar - A (mm) 29.2
Inducer Diametar - B (mm) 35.6
Tip Height - C (mm) 6.98
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm) 33.15
TW-D2TP-0086 Osovina Turbine | 783248-0003, 783248-0004, 452308-0012, 452308-0013, 452308-0015, 8039
Exducer Diametar - A (mm) 35.8
Inducer Diametar - B (mm) 39
Tip Height - C (mm) 8.04
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0140 Osovina Turbine | 729853-0001, 729853-0003, 724496-0004, 724496-0003, 724496-0002
Exducer Diametar - A (mm) 38
Inducer Diametar - B (mm) 43
Tip Height - C (mm) 6.15
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0142 Osovina Turbine | 767933-0008, 767933-0015
Exducer Diametar - A (mm) 38
Inducer Diametar - B (mm) 43
Tip Height - C (mm) 7.43
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0145 Osovina Turbine | 765015-0001, 765015-0002, 765314-0003, 765314-0004, 769701-0002, 7697
Exducer Diametar - A (mm) 39.45
Inducer Diametar - B (mm) 43
Tip Height - C (mm) 9.05
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0174 Osovina Turbine | 724353-0001, 724353-0002, 702213-0001, 703389-0001, 703389-0002, 4541
Exducer Diametar - A (mm) 38.6
Inducer Diametar - B (mm) 47
Tip Height - C (mm) 8.5
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0179 Osovina Turbine | 710415-0001, 710415-0002, 710415-0003
Exducer Diametar - A (mm) 39.9
Inducer Diametar - B (mm) 47
Tip Height - C (mm) 8.25
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0355 Osovina Turbine | 5439-970-0077, 5439-970-0093, , , ,
Exducer Diametar - A (mm) 32.3
Inducer Diametar - B (mm) 38.5
Tip Height - C (mm) 5.76
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0387 Osovina Turbine | 5304-970-0016, 5304-970-0033, 5304-970-0064, 5304-970-0017, 5304-970-
Exducer Diametar - A (mm) 44.5
Inducer Diametar - B (mm) 50
Tip Height - C (mm) 6.3
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
TW-D2TP-0391 Osovina Turbine | 5304-970-0011, 5304-970-0013, 5304-970-0021, 5304-970-0059, 5304-970-
Exducer Diametar - A (mm) 44.5
Inducer Diametar - B (mm) 50
Tip Height - C (mm) 7.5
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)