Proizvodi - Kućište Ležaja Turbine

Kućište ležaja sadrži potisne i ležajeve osovine i osigurava im puteve za podmazivanje kako bi mogli slobodno raditi. Kod nekih turbo-punjača, kućište ležaja takođe sadrži sistem za vodeno hlađenje. Materijal kućišta za jastučni blok obično je izrađen od livenog gvožđa ili livenog čelika. Jastučni blok je platforma koja se koristi za pružanje podrške za rotirajuću osovinu uz pomoć kompatibilnih ležajeva i raznih dodataka.