Proizvodi - Turbine

Turbo-punjač ( Tuebina - Turbine)  u narodu poznatiji kao turbo, je prisilni indukcioni uređaj koji pokreće turbina, a koji povećava efikasnost i snagu motora sa unutrašnjim sagorevanjem ubacivanjem dodatnog komprimovanog vazduha u komoru za sagorevanje. Ovo poboljšanje u odnosu na prirodnu snagu motora je posledica činjenice da kompresor može potisnuti više vazduha (i proporcionalno više goriva) u komoru za sagorevanje nego atmosferski pritisak. Cilj turbo-punjača je da poboljša volumetrijsku efikasnost motora povećanjem gustine ulaznog gasa (obično vazduha) omogućavajući više snage po ciklusu motora. Kompresor turbopunjača uvlači spoljni vazduh i komprimuje ga pre nego što uđe u usisni razvodnik pod povišenim pritiskom. Turbo-punjač sastoji se od kompresorskog kola i turbinskog kola izduvnih gasova, povezanih čvrstom osovinom, koji se koristi za povećanje pritiska usisnog vazduha motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Turbina izduvnih gasova izvlači energiju iz izduvnih gasova i koristi je za pogon kompresora i prevazilaženje trenja. U većini primena automobilskog tipa, i kompresorsko i turbinsko kolo su tipa radijalnog protoka. Neke aplikacije, poput dizel motora sa srednjim i malim brzinama, mogu da koriste turbinu sa aksijalnim protokom umesto turbine sa radijalnim protokom.