Proizvodi - Zadnja Ploča

Zadnja ploča poznata je i kao zaptivna ploča. Ova ploča povezuje kućište ležaja sa kućištem kompresora i deluje kao zadržavajući faktor sistemu potisnih ležajeva. Zadnja ploča služi kao zapečaćena pregrada, koja sprečava da komprimovani vazduh ulazi u kućište ležaja. zaptivna ploča je uglavnom od aluminijuma. Ove komponente moraju biti vrlo precizne u dimenzijama, kako bi se osigurao savršen zazor između okolnih komponenti, kako bi se osigurala savršena zaptivenost.

BP-D2TP-0114 Zadnja Ploca | 757349-0001, 757349-0003, 763980-0004,  763980-0007, 763980-0005, 790179
D3 - OD (mm) 125.15
D2 - Fit CH (mm) 117.9
D1 - Fit BH (mm) 44
d2 - Fit CW (mm) 50.4
d1 - bore (mm) 10
Thickness 13.6
BP-D2TP-0417
D3 - OD (mm) 0
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0418
D3 - OD (mm) 0
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0419
D3 - OD (mm) 0
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0001 Zadnja Ploca | 452014-0004, 452014-0006, 452022-0001,  452043-0001, 452044-0001, 452044
D3 - OD (mm) 44.5
D2 - Fit CH (mm) 31.4
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm) 12.7
Thickness 6.7
BP-D2TP-0008 Zadnja Ploca |
D3 - OD (mm)
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0100 Zadnja Ploca | 750720-0001, 454183-0003, 454216-0002,  454216-0003, 454219-0003, 454219
D3 - OD (mm) 99
D2 - Fit CH (mm) 89.6
D1 - Fit BH (mm) 44
d2 - Fit CW (mm) 50.4
d1 - bore (mm) 10
Thickness 12
BP-D2TP-0415
D3 - OD (mm)
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0002 Zadnja Ploca |
D3 - OD (mm)
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0004 Zadnja Ploca |
D3 - OD (mm)
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0005 Zadnja Ploca |
D3 - OD (mm)
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0006 Zadnja Ploca |
D3 - OD (mm)
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0007 Zadnja Ploca |
D3 - OD (mm)
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness
BP-D2TP-0009 Zadnja Ploca |
D3 - OD (mm)
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness