Proizvodi - Kućište Kompresora

U kućištu kompresora se skuplja i čisti komprimovani vazduh pre nego što se prosledi u motor - u njemu se nalazi kompresorsko kolo. Kućište kompresora sadrži ulazni kanal kompresora i mesto za kompresorsko kolo. Kućište kompresora sadrži najmanje jednu spiral, koja se nalazi između gornjeg dela ulaznog kanala kompresora pre ulaza na kompresorsko kolo. Na modernim turbo-punjačima, ovaj se obično proizvodi od aluminijuma i obično ima „vir“ ili spiralno oblikovan oblik, koji pomaže da se obezbedi optimalan protok vazduha i pritisak vazduha u motoru.