Proizvodi - Kompresorsko Kolo

Kompresorsko kolo je deo CHRA, koji se nalazi unutar kućišta kompresora i obično se proizvodi od lakog aluminijuma. Tokom rada, ovo kolo vrti se velikom brzinom, povlačeći vazduh, pre nego što ga komprimuje, i potisne taj vazduh kroz spiralno kućište kompresora u motor. Kompresorsko kolo je povezano sa turbinom pomoću kovane čelične osovine. Dok se kolo kompresora okreće, vazduh se uvlači i sabija dok se lopatice vrte velikom brzinom. Turbo-punjač sastoji se od kompresorskog i turbinskog kola izduvnih gasova povezanih čvrstom osovinom, koji se koristi za povećanje pritiska usisnog vazduha motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Turbina izduvnih gasova izvlači energiju iz izduvnih gasova i koristi je za pogon kompresora i prevazilaženje trenja.

CW-D2TP-0002 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 465137-0001, 466028-0001, 466414-0006, 4
Tip Height - B (mm) 4.4
Inducer Diametar - A (mm) 32.3
Exducer Diametar - C (mm) 48
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0003 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 466196-0001, 466196-0002, 466506-0001, 4
Tip Height - B (mm) 4.9
Inducer Diametar - A (mm) 34
Exducer Diametar - C (mm) 48
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0004 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 454088-0001, 465429-0001, 465429-0002, 4
Tip Height - B (mm) 5.24
Inducer Diametar - A (mm) 35.7
Exducer Diametar - C (mm) 48
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0005 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 466272-0002, 466272-0003, 465407-0001, 4
Tip Height - B (mm) 5.6
Inducer Diametar - A (mm) 37.2
Exducer Diametar - C (mm) 48
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0006 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 471169-0006, 471021-0001, 471021-0003, 4
Tip Height - B (mm) 4.75
Inducer Diametar - A (mm) 36.3
Exducer Diametar - C (mm) 49
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0007 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 465475-0002, 454096-0001, 466888-0001, 4
Tip Height - B (mm) 5.54
Inducer Diametar - A (mm) 36.3
Exducer Diametar - C (mm) 51.4
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0008 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 465181-0001, 465181-0002, 466974-0006, 4
Tip Height - B (mm) 6.03
Inducer Diametar - A (mm) 38.1
Exducer Diametar - C (mm) 51.4
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0009 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 466083-0004, 466073-0005, 466135-0001, 4
Tip Height - B (mm) 6.6
Inducer Diametar - A (mm) 39.8
Exducer Diametar - C (mm) 51.4
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0010 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 444321-0009, 465723-0004
Tip Height - B (mm) 5.8
Inducer Diametar - A (mm) 43
Exducer Diametar - C (mm) 51.4
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0011 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 454023-0001, 454023-0002, 466974-0007, 4
Tip Height - B (mm) 5.4
Inducer Diametar - A (mm) 37
Exducer Diametar - C (mm) 52.2
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0012 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 454184-0001, 454110-0001, 454127-0001, 4
Tip Height - B (mm) 4.64
Inducer Diametar - A (mm) 38.7
Exducer Diametar - C (mm) 52.2
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0013 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo |
Tip Height - B (mm) 5.87
Inducer Diametar - A (mm) 38.7
Exducer Diametar - C (mm) 52.2
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0014 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 466491-0003, 466491-0004, 466491-0005, 4
Tip Height - B (mm) 5.78
Inducer Diametar - A (mm) 38.7
Exducer Diametar - C (mm) 52.2
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0015 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo | 704757-0002
Tip Height - B (mm) 5.1
Inducer Diametar - A (mm) 38.8
Exducer Diametar - C (mm) 52.5
Total Height - D (mm)
E (mm)
CW-D2TP-0016 Compressor Wheel | Kompresorsko Kolo |
Tip Height - B (mm) 5.6
Inducer Diametar - A (mm) 37.5
Exducer Diametar - C (mm) 54
Total Height - D (mm)
E (mm)