Proizvodi - Toplotni Štit

Toplotni štit se nalazi na zadnjem delu kućišta ležajeva, između kućišta ležajeva i pozadine turbinskog kola. Toplotni štit štiti delove turbopunjača od toplote izduvnih gasova koji prolaze kroz kućište izduva.