Proizvodi - Вакум

Турбинскиот актуатор (Вакуум) е вентил што ги пренасочува издувните гасови подалеку од турбинското тркало помагајќи да се контролира брзината на турбината и да се спречи вртење со прекумерна брзина, а за возврат ја регулира брзината на компресорот, а со тоа и воздушниот притисок. Со други зборови, внатрешен или надворешен, вакуумот е уред за контрола штоги ограничува издувните гасови кои минуваат низ турбо-полначот, контролирајќи го максималниот притисок за издигнување, создаден од самиот полнач. Вакуумот се состои од влез и излез, вентил и активирач на притисок. Ова помага да се заштити турбо-полначот од непотребно уништување, одржувајќи го притисок на турбинското тркало на безбедно ниво.