Pretraga I Dimenzije

Poštovani Korisniče,

Da bi Vam na našem web sajtu omogućili preciznu pretragu i lakše pronalaženje traženih komponenti, zbog obima informacija i velikog broja komponenti za turbokompresore, potrudili smo se da sve informacije selektujemo i podelimo u kategorije,a pritom da budu aktivne dve različite pretrage. 

Pretraga po OEM broju je deo sajta koji pretražuje ceo katalog isključivo po OEM brojevima i prikazuje artikle iz svih kategorija koji su deo tog OEM broja.

Pretraga po dimenzijama je deo sajta koji Vam omogućava preciznije rezultate za artikle iz kategorije Turbine Wheel, Compressor Wheel i Back Plate. Naime proizvodi iz ove kategorije imaju više tačaka sa zadatim vrednostima (dimenzijama) od strane proizvođača turbokompresora, koje utiču na finalni odabir komponenti neophodnih za dalju upotrebu u namenjenoj celini.
Pretraga je podeljena po kategoriji proizvoda, po izboru potrebne tačke i zadate vrednosti.Sve tri vrednosti kao celina sužavaju izbor u katalogu i prikazuju samo komponente koje sadrže tražene vrednosti.

U prilogu su prikazane kategorije, grafički prikaz proizvoda i obeležene dimenzije (naziv i oznaka)


Turbine Wheel


Exducer Diametar - A (mm)
Inducer Diametar - B (mm)
Tip Height - C (mm)
Journal Bearing Diametar - D (mm)
Comp Wheel Bore - E (mm)
Theard Size - F (mm)
H (mm)
 


Compressor Wheel


Inducer Diametar - A (mm)
Tip Height - B (mm)
Exducer Diametar - C (mm)
Total Height - D (mm)
E (mm)
 


Back Plate

D3 - OD (mm)
D2 - Fit CH (mm)
D1 - Fit BH (mm)
d2 - Fit CW (mm)
d1 - bore (mm)
Thickness